Bluetooth Headset BH 304 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du
av/på-knappen intryckt tills headsetet
avger en ljudsignal och den gröna
indikatorlampan lyser.

När du vill slå av headsetet håller du
av/på-knappen intryckt tills headsetet
avger en ljudsignal och den röda
indikatorlampan lyser en kort stund.