Bluetooth Headset BH 304 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke
löstagbart, laddningsbart batteri.
Försök inte ta bort batteriet från
enheten. Enheten kan skadas.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren. Den röda
indikatorlampan lyser under
laddningen. Det kan dröja lite
innan laddningen börjar. Om
laddningen inte startar kopplar du
ur laddaren, ansluter den igen och
försöker en gång till. Det kan ta
upp till 1,5 timmar att ladda
batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat lyser

indikatorlampan med grönt sken.
Koppla ur laddaren från headsetet
och nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du upp
till 6 timmars samtalstid och upp till
150 timmar i passningsläge. Tiderna

kan emellertid variera när enheten
används med olika kompatibla
Bluetooth-enheter, mellan olika
användningsinställningar och -
beteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat avger
headsetet en ljudsignal och den röda
indikatorlampan börjar blinka.