Bluetooth Headset BH 304 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar
som visas på titelbladet: öronbygel (1),
öronsnäcka (2), av/på-knapp (3),
kontakt för laddare (4), mikrofon (5),
volymknapp (6), indikatorlampa (7)
och knappen svara/avsluta (8).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop
headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av headsetet är magnetiska.
Headsetet kan dra till sig föremål av
metall. Förvara inte kreditkort eller
andra magnetiska media nära headsetet
eftersom information som lagrats på
dem kan raderas.