Bluetooth Headset BH 304 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet BH-
304 kan du ringa och ta emot samtal
när du är ute och rör på dig. Du kan
använda headsetet med kompatibla
enheter som stöder trådlös Bluetooth-
teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även
användarhandboken till den mobila
enheten eftersom den innehåller
viktig information om säkerhet och
underhåll. Förvara headsetet och dess
tillbehör utom räckhåll för små barn.