Bluetooth Headset BH 304 - Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart
batteri. Batteriet kan laddas och laddas
ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som godkänts
av Nokia och är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte
används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla,
t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på
vintern, minskar batteriets kapacitet och
livslängden förkortas. Försök alltid
förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C
(59 °F och 77 °F). En enhet med
överhettat eller nedkylt batteri kan
tillfälligt upphöra att fungera, även om
batteriet är helt laddat. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.