Bluetooth Headset BH 304 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till den mobila
enheten använder du enheten på
vanligt sätt.

Om enheten stöder återuppringning
av det senast uppringda numret med
headsetet trycker du två gånger på
knappen svara/avsluta när inget
samtal pågår.

Om enheten stöder röstuppringning
med headsetet håller du knappen
svara/avsluta intryckt när inget samtal
pågår och fortsätter sedan enligt
anvisningarna i enhetens
användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett
samtal trycker du på knappen svara/
avsluta. Om du vill avvisa ett
inkommande samtal trycker du två
gånger på knappen svara/avsluta.

Tryck på volymknappen uppåt eller
nedåt om du vill ändra headsetets
volym.

Om du vill stänga av eller slå på
mikrofonen trycker du mitt på
volymknappen.

Om du vill växla samtalet mellan
headsetet och en kompatibel enhet
håller du knappen svara/avsluta intryckt.