Bluetooth Headset BH 304 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa

inställningarna

Om du vill radera alla inställningar för
hopkoppling på headsetet stänger du
av headsetet och håller samtidigt ned
av/på-knappen och svara/avsluta-
knappen tills den röda och gröna
indikatorlampan börjar blinka växelvis.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa det
sätter du in headsetet i laddaren och
trycker samtidigt på på/av-knappen
och svara/avsluta-knappen.

background image

SVENSKA