Bluetooth Headset BH 304 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at mobilenheten er

slått på, og at headsettet er slått av.

2. Hold inne av/på-knappen til

indikatorlampen begynner å blinke
raskt grønt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

mobilenheten, og angi at enheten
skal søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for

å koble sammen headsettet og
enheten og opprette en kobling
mellom dem. For enkelte enheter
må tilkoblingen gjøres separat
etter at sammenkoblingen er
utført. Sammenkoblingen av
headsettet og enheten trenger du
bare gjøre én gang.

background image

NORSK

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
piper headsettet, og det vises i

enhetsmenyen der du kan se de
sammenkoblede Bluetooth-enhetene.