Bluetooth Headset BH 304 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen
før du bruker den sammen med dette
headsettet. Headsettet er beregnet for
bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og
DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med dette ekstraut-

styret. Bruk av andre typer kan oppheve
all godkjenning og garanti, og kan være
farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke
ut kontakten, og ikke dra i ledningen.