Bluetooth Headset BH 304 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert
og oppladbart batteri. Ikke prøv å
fjerne batteriet fra enheten, siden
dette kan medføre skade på enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Indikatorlampen
lyser rødt under ladingen. Det kan
ta litt tid før ladingen starter. Hvis
ladingen ikke starter, kobler du fra
laderen, kobler den til igjen og

background image

NORSK

prøver på nytt. Det kan ta opptil 1
time og 30 minutter å lade
batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser

indikatorlampen grønt. Koble laderen
fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 6 timer og 30 minutter taletid
eller opptil 150 timer standby-tid.
Tale- og standby-tiden kan variere
med ulike kompatible Bluetooth-
enheter, brukeroppsett, brukervaner
og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet,
piper headsettet, og indikatorlampen
begynner å blinke rødt.