Bluetooth Headset BH 304 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler
som vist på første side: ørekrok (1),
øreplugg (2), av/på-knapp (3),
laderkontakt (4), mikrofon (5),
volumknapp (6), indikatorlampe (7)
og svar/avslutning-knapp (8).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og koble det sammen med
en kompatibel enhet.

Deler av headsettet er magnetisk.
Metallholdige materialer kan dras mot
headsettet. Ikke plasser kredittkort eller
andre magnetbaserte lagringsmedier i
nærheten av headsettet, da informasjon
som er lagret på dem, kan gå tapt.