Bluetooth Headset BH 304 - Innledning

background image

Innledning

Nokia Bluetooth-headsettet BH-304
gjør det mulig å ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
enheter som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne bruker-
håndboken før du bruker headsettet.
Les også brukerhåndboken for
mobilenheten din. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet
med tilbehør utilgjengelig for barn.