Bluetooth Headset BH 304 - Plassere headsettet på øret

background image

Plassere headsettet på øret

Headsettet er klart til å brukes på høyre
øre. Skyv ørekroken over øret (9) slik at
headsettet peker mot munnen (10).
Hvis du vil bruke headsettet på venstre
øre, vrir du ørekroken slik at kroken er
til venstre for Nokia-logoen (11).