Bluetooth Headset BH 304 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Du sletter alle sammenkoblingsinnst-
illingene fra headsettet ved å slå av
headsettet og holde inne av/på-
knappen og svar/avslutning-knappen
til indikatorlampen begynner å lyse
rødt og grønt vekselvis.

Hvis headsettet slutter å virke til tross
for at det er ladet opp, kan du tilbake-
stille headsettet ved å koble det til en
lader og trykke på av/på-knappen
og svar/avslutning-knappen samtidig.