Bluetooth Headset BH 304 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du mobil-
enheten som vanlig når headsettet
er koblet til enheten.

Hvis enheten støtter tilbakeringing
til det sist ringte nummeret med
headsettet, trykker du to ganger på
svar/avslutning-knappen når det ikke
er noen aktiv samtale.

Hvis enheten støtter taleoppringing
med headsettet, holder du inne svar/
avslutning-knappen når det ikke er
noen aktiv samtale, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for
enheten.

background image

NORSK

Du svarer på et anrop eller avslutter
en samtale ved å trykke på svar/
avslutning-knappen. Du avviser et
innkommende anrop ved å trykke på
svar/avslutning-knappen to ganger.

Du justerer headsetvolumet ved å
trykke opp eller ned på volumknappen.

Du slår av eller på lyden på
mikrofonen ved å trykke midt på
volumknappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å holde inne
svar/avslutning-knappen.