Bluetooth Headset BH 304 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Als het apparaat toch
nat wordt, laat u het dan volledig
opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde

kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te

maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan

de bewegende onderdelen van het

background image

NEDERLANDS

apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het
apparaat, de batterij, de lader en andere
toebehoren. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt
als enig apparaat niet goed werkt.

Verwijdering
De doorgestreepte container op
het product, de documentatie
of de verpakking dient ter
herinnering dat binnen de

Europese Unie alle elektrische en
elektronische producten, batterijen
en accu's moeten worden aangeboden
voor gescheiden afvalverzameling aan
het einde van de levensduur van de
desbetreffende artikelen. Bied deze
producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Lever het product op de daarvoor
bestemde plaats in om schade aan het
milieu en aan de volksgezondheid als
gevolg van het ongecontroleerd
weggooien van afval te voorkomen

en om bij te dragen aan een duurzaam
hergebruik van materialen. Informatie
over afvalverzameling vindt u bij de
verkoper van het product, bij de
milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of
uw plaatselijke vertegenwoordiger van
Nokia. Meer informatie vindt u op
www.nokia.com onder het product
Eco-Verklaring of bij de landspecifieke
informatie.