Bluetooth Headset BH 304 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen
door het mobiele apparaat op de
gewone manier te gebruiken wanneer
de hoofdtelefoon met het apparaat is
verbonden.

Als het apparaat nummerherhaling bij
de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt
u tweemaal op de toets voor
beantwoorden/beëindigen wanneer
er geen gesprek actief is.

Als u met de hoofdtelefoon van het
apparaat met spraaklabels kunt
bellen, houdt u de toets voor
beëindigen/beantwoorden ingedrukt
wanneer er geen gesprek actief is.
Volg de gebruikershandleiding bij het
apparaat voor de verdere procedure.

background image

NEDERLANDS

U kunt een gesprek aannemen of
beëindigen door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.
U kunt een oproep afwijzen door
tweemaal op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.

Gebruik de volumetoetsen omhoog
of omlaag als u het volume van de
hoofdtelefoon wilt aanpassen.

Druk op het midden van de
volumetoets om het geluid van de
microfoon uit of aan te zetten.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
tussen de hoofdtelefoon en een
compatibel apparaat door de toets
voor beantwoorden/beëindigen
ingedrukt te houden.