Bluetooth Headset BH 304 - De instellingen wissen of een reset uitvoeren

background image

De instellingen wissen of een

reset uitvoeren

Als u alle instellingen voor
koppelingen van de hoofdtelefoon
wilt wissen, schakelt u de
hoofdtelefoon uit en houdt u de aan/
uit-toets en de toets voor
beantwoorden/beëindigen ingedrukt
totdat de rode en groene
indicatorlampjes afwisselend
beginnen te knipperen.

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon
niet meer functioneert terwijl deze
wel is opgeladen. Sluit hiervoor de
hoofdtelefoon aan op een lader en
druk tegelijk op de aan/uit-toets en de
toets voor beantwoorden/beëindigen.

background image

NEDERLANDS