Bluetooth Headset BH 304 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende
onderdelen zoals weergegeven op
de titelpagina: oorlus (1), oorstuk (2),
aan/uit-toets (3), aansluiting voor de
oplader (4), microfoon (5),
volumetoets (6), indicatorlampje (7)
en toets voor beantwoorden/
beëindigen (8).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken
nadat u de batterij hebt opgeladen en
de hoofdtelefoon aan een compatibel
apparaat hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
door de hoofdtelefoon worden
aangetrokken. Houd creditcards en
andere magnetische opslagmedia uit
de buurt van de hoofdtelefoon, anders
worden de gegevens die op deze media
zijn opgeslagen, mogelijk gewist.