Bluetooth Headset BH 304 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella
tavalliseen tapaan, kun HF-laite on
yhteydessä siihen.

Jos langaton laite tukee viimeisimmän
numeron uudelleenvalintaa HF-
laitteen kanssa, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun
puhelua ei ole käynnissä.

Jos langaton laite tukee äänivalintaa
HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna, kun
puhelua ei ole käynnissä, ja toimi
laitteen käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa
sen painamalla vastaus- ja
lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä
puhelun, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Voit säätää HF-laitteen
äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuusnäppäimen ylä-
tai alareunaa.

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa
mykistyksen painamalla
äänenvoimakkuusnäppäimen
keskiosaa.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen
ja yhteensopivan laitteen välillä, pidä
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Asetusten nollaaminen tai