Bluetooth Headset BH 304 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen

korvalle

HF-laite on valmis käytettäväksi
oikealla korvalla. Liu'uta korvasanka
korvasi taakse (9) ja suuntaa HF-laite
suutasi kohti (10). Jos haluat käyttää
HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä
korvasankaa siten, että sanka on
Nokian logon vasemmalla puolella (11).