Bluetooth Headset BH 304 - Johdanto

background image

Johdanto

Nokia Bluetooth HF BH-304
-laitteella voit soittaa ja vastaanottaa
puheluita liikkuessasi. Voit käyttää
HF-laitetta langatonta Bluetooth-
tekniikkaa tukevien yhteensopivien
laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää HF-laitetta.
Lue myös langattoman laitteen
käyttöohje, joka sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä
HF-laite ja sen lisävarusteet poissa
pienten lasten ulottuvilta.