Bluetooth Headset BH 304 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote,
ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua
ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja

nesteet voivat sisältää mineraaleja,
jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
Jos laite kastuu, anna sen kuivua
kokonaan.

background image

SUOMI

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa.
Sen liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa

paikassa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa.

Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä
ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat
laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita.
Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se
lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun
ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle
on merkitty rasti, tarkoittaa,

että Euroopan unionin alueella kaikki
elektroniset tuotteet, paristot ja akut
on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty
loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen
valvomattomasta jätteiden
hävittämisestä johtuvien ympäristö-
tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja
materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön

background image

SUOMI

edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja
saa tuotteen jälleenmyyjältä,
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Lisätietoja
on tuotteen ympäristöselosteessa
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa
www.nokia.com.