Bluetooth Headset BH 304 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai

katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä
painettuna, kunnes HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni ja vihreä
merkkivalo syttyy.

Katkaise virta pitämällä
virtanäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja
punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.