Bluetooth Headset BH 304 - Pariksi liittäminen

background image

Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langaton laite on

kytketty päälle ja HF-laite pois
päältä.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna,

kunnes vihreä merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.

background image

SUOMI

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

langattomassa laitteessa ja aseta
se etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-

laitteen ja langattoman laitteen
välille muodostuu pariliitos ja
yhteys. Joissakin laitteissa yhteys
on muodostettava erikseen pariksi

liittämisen jälkeen. HF-laite ja
langaton laite tarvitsee liittää
pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen
onnistuu, HF-laitteesta kuuluu
merkkiääni ja sen nimi tulee
langattoman laitteen valikkoon,
jossa näkyvät sen kanssa pariksi
liitetyt Bluetooth-laitteet.