Bluetooth Headset BH 304 - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen,
kiinteä uudelleen ladattava akku.
Älä yritä irrottaa akkua laitteesta,
koska laite voi vahingoittua.

background image

SUOMI

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturin kaapeli laturin

liittimeen. Latauksen aikana
HF-laitteessa palaa punainen
merkkivalo. Latauksen
käynnistyminen voi kestää hetken.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi,
kytke se takaisin ja yritä uudelleen.
Akun lataaminen täyteen voi
kestää 1,5 tuntia.

3. Kun akku on ladattu täyteen,

merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Irrota laturi HF-laitteesta ja
pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on
jopa 6,5 tuntia ja valmiusaika jopa
150 tuntia. Puhe- ja valmiusajat
voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta
käytetään erilaisten yhteensopivien
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi
ne voivat vaihdella käyttöasetusten,
-tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta,
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja
punainen merkkivalo alkaa vilkkua.