Bluetooth Headset BH 304 ohje

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-304

9204670/1

611

11

9

10

8

7

6

11

612

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että HS-79W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai
osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia
ja parannuksia mihin tahansa tässä

asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä
vahingoista, mukaan lukien tietojen tai
tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi
tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.
Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-
jälleenmyyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

0434

background image

SUOMI