Bluetooth Headset BH 304 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes

headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på
tænd/sluk-tasten og holde den nede,
indtil headsettet bipper, og
indikatoren lyser grønt.

Sluk headsettet ved at trykke på tænd/
sluk-tasten og holde den nede, indtil
headsettet bipper, og indikatoren lyser
rødt.