Bluetooth Headset BH 304 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til

headsettet

1. Kontrollér, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er slukket.

2. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold

den nede, indtil den grønne
indikator begynder at blinke
hurtigt.

background image

DANSK

3. Aktivér mobilenhedens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for

at oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
enheden. På nogle enheder skal du
oprette forbindelsen separat, efter

at der er oprettet en binding. Det
er kun nødvendigt at oprette en
binding mellem headsettet og
enheden én gang.

Hvis bindingen oprettes, bipper
headsettet, og bindingen vises nu
i enhedens menu, hvor du kan se de
Bluetooth-enheder, som aktuelt er
forbundet med enheden.