Bluetooth Headset BH 304 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Headsettet har et internt,
genopladeligt batteri, der ikke kan
tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet
ud af enheden, da du kan beskadige
enheden.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut ladekablet til opladerstikket.

Den røde indikator lyser under
opladning. Det kan tage lidt tid,
før opladningen starter. Hvis
opladningen ikke starter, skal du

background image

DANSK

tage opladeren ud af stikket, sætte
den i og prøve igen. Det kan tage
op til 1½ time at oplade batteriet
helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser

indikatoren grønt. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 6½ timers taletid eller op til
150 timers standbytid. Tale- og
standbytiderne kan dog variere, når
headsettet bruges med forskellige
kompatible Bluetooth-enheder,
brugerindstillinger, brugerstile og
miljøer.

Headsettet bipper, og den røde
indikator begynder at blinke, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.