Bluetooth Headset BH 304 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør
det muligt at forbinde kompatible
enheder uden brug af kabler.

Det kræves ikke, at der er fri luftlinje
mellem telefonen og headsettet, men
enhedernes indbyrdes afstand må
højst være 10 meter. Forbindelsen kan
dog blive udsat for interferens pga.
hindringer, f.eks. vægge, eller andre
elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med
Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR,
der understøtter Headset Profile 1.1
og Hands-Free Profile 1.5. Kontakt
producenterne af andre enheder for
at få at vide, om de er kompatible med
denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet
med brugen af Bluetooth-teknologi
i nogle områder. Spørg de lokale
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

background image

DANSK