Bluetooth Headset BH 304 - Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt
batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes,
hvis enheden opbevares i varme eller
kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil
en varm sommer- eller kold vinterdag.
Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. En enhed med et varmt
eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud
af drift, selvom batteriet er fuldt opladet.
Batteriers funktionsdygtighed forringes
væsentligt ved temperaturer et stykke
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere.
Batterier kan også eksplodere, hvis de er
beskadiget.