Bluetooth Headset BH 304 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller

nulstilling

Hvis du vil slette
bindingsindstillingerne, skal du slukke
headsettet og trykke på og holde tænd/
sluk-tasten og besvar/afslut-tasten
nede, indtil indikatoren begynder at
blinke skiftevis rødt og grønt.

Hvis du vil nulstille headsettet, hvis
det holder op med at virke, selvom det
er opladet, skal du sætte headsettet
i en oplader og trykke på tænd/sluk-
tasten og på besvar/afslut-tasten
samtidigt.

background image

DANSK