Bluetooth Headset BH 304 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge mobilenheden på normal vis,
når headsettet er tilsluttet enheden.

Hvis enheden understøtter genopkald
til det senest kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på
besvar/afslut-tasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis enheden understøtter
stemmestyrede opkald med
headsettet, skal du trykke på og holde
besvar/afslut-tasten nede, når der ikke
er nogen igangværende opkald, og
fortsætte som beskrevet i
brugervejledningen til enheden.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis du
vil afvise et indgående opkald, skal du
trykke på besvar/afslut-tasten to gange.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for
at justere headsettets lydstyrke.

Tryk på den midterste del af
lydstyrketasten for at slå mikrofonen
til eller fra.

Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold
den nede for at overføre opkaldet
mellem headsettet og en kompatibel
enhed.